Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım,

3. Geriatrik Romatoloji Sempozyumu, 30 Mart 2019 tarihinde Elite World İstanbul Hotel konferans salonunda gerçekleşecektir. Sizleri bu sempozyuma davet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım.

W. Shakespeare yaşlılığı yedi perdelik oyuna benzetir: “Dünya bir oyun sahnesi ve bütün insanlar birer oyuncu. Giriş-çıkış zamanları bellidir. Yaşlılık; yedinci ve son perde olup, ikinci bebeklik dönemi ile eşdeğerdir -dişsiz, gözsüz, hiçbir şeysiz”...der ünlü yazar. Kimi toplumlara göre ‘’hastalık’’, kimilerine göre ‘’bilgelik’’…tir yaşlılık.

Bu sempozyumda, yaşlılarda görülen romatolojik hastalıkların özellikleri, tanı yöntemleri, ayırıcı tanıları ve tedavi yaklaşımları tartışılacaktır. Farklı romatoloji kliniklerinde takip edilen, farklı geriatrik romatolojik olgular ele alınacaktır, bu konuda bilgi ve tecrübeler paylaşılacaktır.
Son olarak, “yaşlılığa karşı en gelişmiş ilaç, BİLGİLİ VE ERDEMLİ olmaktır”…der ünlü düşünür Cicero.

Soğuk bir İstanbul Mart’ında buluşmak dileği ile…

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Şenol KOBAK
Sempozyum Başkanı